April 26, 2023

Synology tõi minu maailma selguse

Professionaalse fotograafina puutun igapäevaselt kokku vajadusega oma töid välisele infokandjale salvestada. See maailm on aga rohkem kui kirju. Selles on palju erinevaid tegijaid ja kõigil on oma head ning vead.

Kui siiani oli selles vallas minul olnud ühetaoline kasutusloogika, siis kõik see sai mõni aeg tagasi ümber lükatud. Täpsemalt hetkel kui minu tuppa astus Synology.

Siiani oli Lacie olnud minu töölaual truu kaaslane. Kuid kasutusel olnud süsteem ei olnud lihtne, selgustloov ega kasutajasõbralik. Pigem olin aegade algusest tükk-tüki haaval ostnud kokku erineva suurusega kõvakettaid ning nendele oma loometööd talletanud. Suurused varieerusid 1 ja 4TB vahele. Alljärgnevalt kirjeldan järgmises postituses oma teed Synologyni ning selgitan, kuidas see minu maailma selguse tõi.

Uue lahenduse otsingul

Olin juba pikemat aega kandnud endas soovi ja mõtet, et peaksin oma andmekandjate maailma puhtamaks ja selgemaks tegema. Kustutama kõik üleliigse, ehitama uue ja läbipaistva haldamissüsteemi ning mis põhiline: see kõik peaks olema kergesti kättesaadav ja võimalikult kasutajasõbralik.

Üks asi viis teiseni ja saatuse juhuslikud keerdkäigud viisid mind läbi interneti avaruste kokku ettevõttega, kel nimeks Synology. Täpsemalt jõudsin Synologyni läbi Nigel Dansoni, kes on üks Suurbritannia hinnatud loodusfotograafe. Nigeli YouTube’i kanali kaudu tutvusingi tema kasutatava süsteemiga, mille raames ta salvestab oma loometöö materjali välistele infokandjatele.

Pärast videote läbivaatamist, analüüsimist ja mõningast mõtlemist tekkis minus huvi. Sain aru, et Synology nime taga on potentsiaalselt peidus lahendus minu muredele, mis puudutab andmete

salvestamist ja hoiustamist. Ükski süsteem aga ei ole lõpuni arusaadav enne selle kasutuselevõttu.

Ei läinudki kaua aega kuniks otsustasin kontakteeruda inimestega Synologyst. Üks asi viis teiseni ning meie vahetatud e-kirjad said väga asjaliku sisu ja arutelu osaliseks. Milline, kui palju, kuidas ning paljud teisedki küsimused said vastused. Tärkas veelgi suurem huvi, mis lõppes minu jaoks revolutsiooniga.

Minu siiani kasutatud süsteem pidi riiulil kõhu sisse tõmbama, sest taamalt astus lauanurgale Synology. Täpsemalt Synology DS1522+, mis on paindlik andmekandja süsteem kodudesse ja väikestesse ettevõtetesse.


Mida võtta, mida jätta?!

Synology DS1522+ on süsteem viie kõvakettaga. Ketta suuruseks valisin 7,3TB. Süsteemi enda kokkupanek, seadistamine ja esmane tööle panemine ei olnud keeruline. Siinkohal juhin siiski tähelepanu asjaolule, et kuna enne kasutuselevõttu on vaja saada selgust oma vajadustest, siis julgustan enne tööle asumist rahulikult mõtlema.

Igaühel meist on oma eesmärkidest tulenevalt erinevad vajadused. Kes salvestab fotosid, kes muusikat, kes videoid, kes lihtsalt erinevat tüüpi andmeid jne. See maailm on väga mitmekesine.

Selleks, et selles end mitte ära kaotada, tasub enda jaoks lahti mõtestada mõned olulised miksiga algavad küsimused. Selliselt ei pea hiljem ämbreid kolistama ning asjad sujuvad juba oluliselt paremini.

Synology on nii oma kodulehel kui ka YouTube’i kanalis kenasti selgitanud lahti süsteemide põhiolemuse, nende kasutusloogika ja võimalikud erinevad kasutuslood. Soovitan soojalt see materjal esmalt läbi töötada. Hoiate hilisemas faasis tublisti aega kokku. Vaata lähemalt  SIIT  ja  SIIT.


Kui ma asetasin oma senini kasutusel olnud välised andmekandjad lauale, siis tuli neid kokku umbes kümmekond. Ainuüksi füüsiline ruum, mida nad enda alla võtsid, oli märkimisväärne, rääkimata kõikvõimalikest erinevatest juhtmete suurest hulgast (usb2, 3 jne). Mahuliselt ulatus andmehulk umbes 20TB juurde. Oli selge, et ühe välise kõvakettaga seda probleemi ära ei lahenda.

Olles jõudnud Synologyni, kirjutasin üles oma asjade hetkeseisu, kirjeldasin eesmärgid, kuhu tahan jõuda ning selle põhjal hakkasin erinevaid olemasolevaid lahendusi omavahel võrdlema. Synology veebisait on selles osas hea ja lihtsa ülesehitusega. See aitab kasutajal suhteliselt kiiresti jõuda teda huvitava informatsiooni. Siinkohal on paslik meenutada vana head tõde: lihtsuses peitub jõud! Tooted on ära grupeeritud alustades erinevatest võrgupõhistest järelvalvekaamerate süsteemidest ning lõpetades erinevate pilvepõhiste lahendustega. Nende vahele mahuvad ära erinevad võimalused selliste kasutajate jaoks, kes vajavad võrgupõhiseid lahendusi hoiustamaks erineva suurusega

andmehulkasid.

Olemas on lahendused nii kodukasutajatele kui ettevõtetele. Kuna see maailm on kirju, siis tasuks võtta see aeg, et päriselt läbi mõelda just enda vajadused. Veeb annab ette erinevaid valikuid, mida selekteerides tõmbub ring koomale ning selle tulemusel peaks selguma just sinule sobilik toode või tooted.

Tekkivate küsimuste korral saab abi Synology veebilehel olevast  knowledge base’ist ja kasutajatoelt, kes on kiired ja oma valdkonna pädevad asjatundjad.


NAS ja DS1522+

Mina valisin esmalt endale välja sobiva NASi ehk failipõhise arhitektuuriga võrgulahedust pakkuva süsteemi. Leidsin, et viie erineva kettaga DS1522+ on minu jaoks sobilik lahendus.

Valides erinevate kettamahtude vahel, otsustasin umbes 7,3 TB ketaste kasuks. Erinevate RAID-süsteemide osas tuleb abiks taaskord Synology web, kus on virtuaalselt ette antud masin, mille saad oma soovide ja vajaduste alusel üles ehitada (vaata lähemalt  SIIT).

Erinevad RAID süsteemid pakuvad kas suuremat või vähemat kaitset andmetele. On lahendus, kus andmeid hoitakse ühel ja tagavarakoopiat teisel kettal. Juhul kui ühe ketta ja sellel olevate andmetega peaks midagi juhtuma, on kasutajal selle süsteemi loogika kohaselt siiski olemas varukoopia samadest andmetest.

Samuti on lahendus, kus selliseid tagavarakoopiad asuvad kahel kettal. See peaks ideeliselt kasutajale andma veelgi suurema kindluse, et andmed säilivad. Seda isegi juhul, kuid kaks ketast peaks korraga üles ütlema. Synology on igal juhul välja töötatud terve hulga erinevaid lahendusi, mille seast võiks igaüks endale sobiva leida. Valitav lahendus sõltub andmete unikaalsusest ja turvalisuse astmest.

Andmete kaitse

Minu valitud süsteemis tagab andmete kaitse hetkel üks ketas. Hindan seda valikut praegu piisavaks. Tulevikku silmas pidades ootab mind tõenäoliselt ees süsteemi laiendamine. See on tingitud kahest olulisest aspektist. Esiteks salvestamist vajavate andmete kasvust ja sellest tulenevalt jõudmisest punktini, kus vajan suuremat kettamahtu.

Tulles tagasi eelpool toodud valikute juurde, toongi välja asjaolu, et minu valitud DS1522+ on kergesti täiendavalt laiendatav uue lisaseadme ja ketaste näol, mis päeva lõpuks moodustab kokku ühe võrgupõhise failihalduse lahenduse.

Samuti on positiivne, et DS1522+ ei vaja palju füüsilist ruumi. Tegu on imekspandavalt kompaktse ja mõõtmetelt väikese tootega, mis mahub kenasti ära nii kirjutuslauale kui ka teleka alusele. Kasutaja peab vaid jälgima, et läheduses oleks elektripistik ja interneti ruuter või vastav kontakt seinas, millega oma seade võrkku ühendada.

Süsteemi paigaldamine, monteerimine ja esmakasutamise kogemus olid minu jaoks meeldiv ja lihtne. Tuleb tunnistada, et aeg-ajalt läheb mul selliste asjadega kauem aega, aga kui mina juba hakkama saan, saavad kindlasti ka teised. Kaasas olevad juhised on piisavad selleks, et saaksid süsteemi installeeritud ja tööle pandud. Seda alustades nii ketaste paigaldamisest kui lõpetades võrgule tulemüüri settingute pealepanemisega.


Süsteemi paigaldus

Erinevaid seadistamise võimalusi on parasjagu mõnusalt, nii et neil, kellele see huvi pakub, jagub tegevust pikemaks ajaks. Mina sain eelpool nimetatuga ühele poole suhteliselt nobedasti. Seejärel asusini andmekandjaid omavahel ühendama, et fotod saaks vanadelt ketastelt uude süsteemi kopeeritud. Kasutasin selleks just ketas-kettalt lahendust, sest üle võrgu tehes kulunuks selleks kordades rohkem aega.

Mõned head päevad edasi olin jõudnud ka selle tegevusega ühele poole. Muuhulgas käisin üle kõik olemasolevad kaustad, muutsin nende ülesehitust vastavalt oma soovidele ja ajakohastasin ka nende nimed.

Tulemuseks uus ja hea ning kergesti hallatav arhiiv, milles orienteerumine on sama lihtne, ladus ja ilma komplikatsioonideta nagu pildistamine minu Canon R5-ga. pilkases pimeduses. Kokkuvõttes toimib kõik intuitiivselt ja mis peamine: kasutajasõbralikult.


Tänasest, homsest ja ülehomsest

Olles nüüd uut süsteemi juba mõnda aega kasutanud, saan selle kohta jagada vaid kiidusõnu. Ligipääs üle võrgu, lihtne ülesehitus andmetele juurdepääsuks ja nende haldamiseks on loonud mulle uutmoodi võimalused. Seeläbi hoian kokku oma aega ja raha.

Nüüd pääsen mugavalt ükskõik millisest maailma nurgast oma fotodele ligi. Saan oma mater-

jali edukalt vaadata, alla ja üles laadida ning ka üle võrgu jagada.

Võrreldes minu senise maailmaga on Synology olnud minu jaoks n-ö mängu muutev. Synology tõi minu tuppa valguse ja pani tuled särama. See on teetähis ja absoluutselt teine kvaliteet. Ma olen kindel, et ma ei ole oma sektoris kaugeltki ainus, kes sellest lahendusest võiks kasu saada.

Julgustan kõiki tutvuma Synology pakutavaga, sest kunagi ei tea – ehk on see just midagi, millest sinagi oled puudust tundnud!